ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

 

Π ρ ό ς
Τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως .

 

«Καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν Αὐτοῦ»
( Ἰωάν. Α΄14)

 

Αὐτοί πού πρῶτοι ἐπίστευσαν καί ἀγάπησαν τόν Ἀναστάντα Χριστόν, εἶναι ὅσοι «εἶδον τήν δόξαν Αὐτοῦ». Ἀλλά ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ φανερώνεται ἀφ΄ἑνός μέσα ἀπό τό μέγιστο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως Του καί ἀφ΄ἑτέρου καί μέσα ἀπό τόν φωτισμένον νοῦν μας πού ἀποδέχεται τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἑπομένως ἡ δόξα τῆς Ἀναστάσεως δηλαδή ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ δέν εἶναι μόνο ἕνα ἱστορικό γεγονός πού ἔλαβε χώρα σέ μιά συγκεκριμένη ἡμερομηνία καί σέ ἕνα συγκεκριμένο τόπο, ἀλλά εἶναι τό κατ΄ ἐξοχήν μεγάλο γεγονός πού ἔχει σχέση μέ τήν ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου νά διαιωνίζει τήν ζωήν του στήν ἀπεραντωσύνη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πού ἐξασφαλίζεται καί ἑδραιώνεται μέ τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ!!

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ